Personas datu politika

Mērķis

Uzņēmuma Witt personas datu politikas mērķis ir izskaidrot, kā mēs ievācam un izmantojam personas datus, kurus Jūs mums sniedzat, iepērkoties pie mums vai apmeklējot mūsu vietnes. Iepērkoties pie mums, Jums tiks aktīvi lūgts norādīt personas datus, kā arī tiksiet informēti par to, kā Witt Baltic, SIA apstrādā Jūsu personas datus šim nolūkam.


Īsi par Witt

Witt ir privāts uzņēmums, kas galvenokārt tirgojas ar citiem uzņēmumiem, bet arī tieši ar privātiem patērētājiem. Witt Baltic, SIA, e-pasts: witt@irobot.lv.

Kontaktpersona personas datu jautājumos: Henriks Jorts Nīlsens (Henrik Hjort Nielsen)

Mērķis un juridiskais pamats kādēļ Witt apstrādā Jūsu personas datus. Witt ievāc datus par Jums divos veidos:

  • Jums daloties ar savu informāciju ar mums
  • Lietojot sīkdatnes

Witt Baltic, SIA ievāc personas datus Vispārīgās datu aizsardzības regulas (ES) un Dānijas Datu aizsardzības likuma ietvaros. Jums tiks lūgts sniegt informāciju uzņēmumam Witt Baltic, SIA divos gadījumos - veicot darījumus ar Witt Baltic, SIA vai ja piekrītat saņemt mūsu biļetenu. Ja piekrītat mūsu informatīvā biļetena saņemšanai, Jūs piekrītat, ka mēs uzglabāsim informāciju par Jums tik ilgi, kamēr neatcelsies savu piekrišanu. Šī informācija netiks saistīta ar informāciju, kas sniegta citos kontekstos, kad Jūs, piemēram, iepērkaties uzņēmumā Witt Baltic, SIA.

Iepērkoties Witt Baltic, SIA, mums ir jāiegūst informācija par Jums, lai izpildītu mūsu saistību daļu. Piemēram, mums ir nepieciešams Jūsu vārds/uzvārds, adrese, lai varētu Jums piegādāt preci. Arī transporta uzņēmuma operatoram bieži vien būs noderīgi, ja mēs varēsim nodot Jūsu tālruņa numuru, lai būtu iespējams ar Jums sazināties, ja ar sūtījumu rodas problēmas. Saskaņā ar Dānijas Grāmatvedības likumu mums ir pienākums šo informāciju glabāt 5 gadus. Jūsu informācija netiks saistīta ar citu informāciju, ko Witt Baltic, SIA ieguvuši citiem mērķiem.

Apmeklējot kādu no Witt vietnēm, piemēram, www.irobot.lv vai Witt Facebook lapu, Witt apkopo informāciju par visiem vietnes apmeklējumiem, izmantojot sīkdatnes. Witt izmanto šo informāciju, lai uzlabotu Jūsu pieredzi, novērtētu atsevišķu elementu izmantošanu vietnēs un atbalstītu mūsu satura piedāvājumu, kuru redzat mūsu vietnēs.

Izmantojot sīkfailus, Witt Baltic, SIA reģistrē datus par Jūsu pārvietošanos starp dažādām vietnēs sadaļām un pakalpojumiem Witt vietnē. Šī informācija netiks apvienota ar personas datiem, kurus, iespējams, esat snieguši uzņēmumam Witt Baltic, SIA. Witt izmanto dažādus analīzes rīkus, piemēram, Google Analytics, kas palīdz Witt Baltic, SIA apkopot statistisko informāciju par vietņu izmantošanu. Informācija par Jūsu uzvedību tiek ievākta arī, izmantojot sīkfailus, kad izmantojat Witt lietotnes.

Datu apstrādes drošība

Mēs nodrošinām mūsu apstrādāto personas datu konfidencialitāti, integritāti un pieejamību, izmantojot tehniskos un organizatoriskos drošības pasākumus. Mūsu tehniskie drošības pasākumi ietver IT atbalsta drošību, ko izmantojam savā uzņēmumā. Mūsu organizatoriskie drošības pasākumi ietver to, ka esam izveidojuši vadlīnijas un politikas, kas mūsu darbiniekiem ir jāievēro. Mēs tam sekojam līdzi un atbilstoši apmācām savus darbiniekus. Mūsu personas datu apstrādes drošība ietver arī to, ka mēs nodrošinām likumīgu apstrādi, tostarp arī, lai mēs ievērotu personas datu tiesību aktos noteiktos apstrādes principus, un nodrošinātu, ka mūsu apstrādei ir likumīgs iemesls.

Jūsu personas datu glabāšana

Mēs glabājam jūsu personas datus tik ilgi, kamēr tie ir saistīti ar mērķi, kuram tie tika vākti, ja vien mums nav saistoši citi tiesību akti, kas uzliek Witt pienākumu uzglabāt informāciju ilgāk. Pēc tam informācija tiks dzēsta.

Tiesības atsaukt piekrišanu

Ja esat piekrituši sniegt atļauju uzņēmumam Witt veikt Jūsu personas datu apstrādi, piemēram, saistībā ar Jūsu reģistrāciju Witt informatīvajam izdevumam, Jūs jebkurā laikā varat atsaukt savu piekrišanu. Ja izvēlaties atsaukt savu piekrišanu, tas neietekmē mūsu veiktās Jūsu personas datu apstrādes likumību, pamatojoties uz Jūsu iepriekš sniegto piekrišanu līdz atsaukšanas brīdim. Ja atsaucat savu piekrišanu, tā stāsies spēkā tikai no šī brīža. Tiesības redzēt informāciju (piekļuves tiesības): Jums ir tiesības gūt ieskatu informācijā, ko mēs apstrādājam par Jums. Tiesības uz labošanu: Jums ir tiesības pieprasīt labot nepareizu informāciju par sevi. Tiesības uz dzēšanu: Īpašos gadījumos Jums ir tiesības pieprasīt, lai informācija par Jums tiktu dzēsta pirms mūsu regulārā vispārējās dzēšanas intervāla. Tiesības uz datu apstrādes ierobežošanu: Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības ierobežot Jūsu personas datu apstrādi. Ja Jūs izmantojat savas tiesības uz apstrādes ierobežošanu, mēs turpmāk varēsim apstrādāt informāciju, izņemot glabāšanu, tikai ar Jūsu piekrišanu vai ar mērķi izvirzīt vai aizstāvēt juridiskas prasības, vai lai aizsargātu personu vai svarīgas sabiedrības intereses. Tiesības iebilst: Noteiktos gadījumos Jums ir tiesības iebilst pret mūsu citādi likumīgo Jūsu personas datu apstrādi. Jums ir arī tiesības iebilst pret reģistrāciju saskaņā ar likumu par masu mediju informācijas datu bāzēm. Tiesības pārsūtīt informāciju (datu pārnesamība): Atsevišķos gadījumos Jums ir tiesības saņemt savus personas datus strukturētā, plaši lietotā un mašīnlasāmā formātā un netraucēti pārsūtīt šos personas datus no viena datu pārziņa citam. Vairāk par savām tiesībām varat lasīt Datu aizsardzības iestādes norādījumos par datu subjektu tiesībām, kas atrodami  www.datatilsynet.dk.

Sūdzības Datu aizsardzības iestādēm

Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Dānijas Datu aizsardzības iestādei, ja neesat apmierināti ar veidu, kā mēs apstrādājam Jūsu personas datus. Datu aizsardzības iestādes kontaktinformāciju atradīsiet vietnē www.datatilsynet.dk.

Ja sūdzība ir par informācijas apstrādi saskaņā ar likumu par masu informācijas līdzekļu informācijas datu bāzēm, sūdzība tiek iesniegta Dānijas Preses pārvaldē.

Mūsu personas datu politikas atjauninājumi

Laiku pa laikam mums būs nepieciešams atjaunināt šo personas datu politiku. Mēs regulāri pārskatām savu personas datu politiku, lai nodrošinātu, ka tā ir atjaunota, likumīga un saskaņā ar piemērojamajiem tiesību aktiem un personas datu apstrādes principiem.

Pēdējo reizi atjaunināts 11.01.2022.