iRobot-poop-pet_promise-logo-en

iRobots [PET OWNER OFFICIAL PROMISE]

Iegādājoties jaunu iRobot® Roomba® j7 vai j7+ robota putekļu sūcēju (“Produkts”), Jums ir tiesības uz iRobot [PET OWNER OFICIAL PROMISE] (“Solījums”) no [Witt A/S] (“iRobot”). ") bez papildu maksas.

Ja Jūsu produkts ir kļuvis netīrs, jo nespēja izvairīties no cietiem kaķu un/vai suņu izkārnījumiem, iRobot bez maksas nomainīs Jūsu produktu. Šis solījums ir spēkā sākotnējam īpašniekam līdz vienam (1) gadam no pirkuma veikšanas ("Solījuma periods") ar pirkuma apliecinājumu, kā arī iegādājoties tieši no iRobot vai no pilnvarota iRobot izplatītāja Dānijā, Zviedrijā, Norvēģijā, Somijā, Fēru salās vai Islandē. Solījums neattiecas, ja produkts neizvairījās no citem materiāliem, kas nav cietie kaķu un/vai suņu izkārnījumi, tostarp, bet ne tikai: šķidri izkārnījumi, izkārnījumi no citiem dzīvniekiem, kas nav kaķis vai suns, spalvu bumbas un/vai vēmekļi. ŠIS SOLĪJUMS NESNIEDZ AIZSARDZĪBU VAI KOMPENSĀCIJU PAR PAKLĀJA, GRĪDAS VAI CITU PRIEKŠMETU BOJĀJUMIEM UN/VAI TO TĪRĪŠANU.

Ja vēlaties iesniegt prasību saskaņā ar šo solījumu, lūdzu, sazinieties ar iRobot:

Sazinoties ar iRobot, lūdzu, norādiet produkta sērijas numuru un augšupielādējiet netīrā robota fotoattēlus un oriģinālo pirkuma apliecinājumu/kvīti no iRobot vai pilnvarotā iRobot izplatītāja, kurā norādīts pirkuma datums un cita informācija par produktu. Witt klientu apkalpošanas serviss Jums sniegs konsultāciju par šīs prasības iesniegšanas procesu. Jebkura prasība saskaņā ar šo solījumu ir atkarīga no tā, vai Jūs informējāt mūs par negadījumu saprātīgā termiņā pēc tam, kad esat uzzinājuši par to, bet ne vēlāk kā pirms solījuma termiņa beigām. Ja solījuma termiņā tiek saņemta sūdzība un tiek konstatēts, ka Prece nav izpildījusi šo solījumu, mēs pēc savas izvēles: (a) apmainīsim Preci pret Preci, kas ir jauna vai izgatavota no jaunām vai izmantojamām detaļām, kuras var salabot, vai kuras ir funkcionāli līdzvērtīgas oriģinālajai precei, vai (b) apmainīsim Preci ar Preci, kas ir jauns un modernizēts modelis ar līdzvērtīgu vai modernizētu funkcionalitāti salīdzinājumā ar oriģinālo produktu. Maiņas prece ir Jūsu vienīgais risinājums saskaņā ar šo solījumu. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, solījuma periods netiks pagarināts vai atjaunots, vai kā citādi neietekmēs turpmākās preces maiņu, tālākpārdošanu, remontu vai nomaiņu. Tomēr nomainītās preces, kas saņemtas saistībā ar sūdzību, kas iesniegta saskaņā ar šo solījumu tā termiņa ietvaros, būs tiesīgas uz šo solījumu visu atlikušo periodu no sākotnējā solījuma termiņa vai deviņdesmit (90) dienas no preces nomaiņas datuma atkarībā no tā, kurš no šiem termiņiem ir garāks. Maiņas preces tiks atgrieztas Jums pēc iespējas ātrāk. Visas mūsu nomainītās preces detaļas kļūst par mūsu īpašumu.

Šis solījums tiek sniegts atsevišķi no iRobot ierobežotās produktu garantijas Roomba® j7 vai j7+ robotu putekļu sūcējiem. Turklāt šis solījums tiek sniegts atsevišķi no visām pārējām servisa programmām, tostarp, bet ne tikai, robotu nomas programmām, kuras var nodrošināt iRobot un/vai pilnvarotie iRobot partneri. Sūdzības iesniegšana saskaņā ar šo solījumu neietekmē vai nepagarina Jūsu preces ierobežoto garantiju vai jebkuru citu pakalpojumu līgumu, kas Jums varētu būt noslēgts ar Witt A/S/iRobot. Turklāt šis solījums neietekmē Jūsu likumā noteiktās tiesības saskaņā ar likumiem, kas attiecas uz patēriņa preču tirdzniecību. PIEZĪME: PIRCĒJAM IR AR LIKUMU NOTEIKTAS TIESĪBAS IZVIRZĪT PRASĪBU PRET iROBOT PRECES DEFEKTA GADĪJUMĀ. ŠIS SOLĪJUMS IR IROBOT PAPILDU GARANTIJA, BET NEAIZSTĀJ PIRCĒJA AR LIKUMU NOTEIKTĀS TIESĪBAS.